"Každý gól pomáhá", FOTBAL CUP opět pomůže Nadačnímu fondu Ozvěna

Fotbal je krásný sport, ale jak všichni jistě víme, není to středobod vesmíru a jistě se všichni shodneme na tom, že na prvním místě bude vždy zdraví. To může být právě rozhodujícím faktorem, zda se třeba malé děti pustí do sportu.

Chtěli jsme v tomto směru i my pomoci a tak jsme již před rokem navázali spolupráci s Nadačním fondem Ozvěna, který pomáhá sluchově handicapovaným.

Za každý vstřelený gól přispěje náš Spolek DOFOTBALU.CZ částkou ve výši  1 Kč právě na činnost fondu. Rádi bychom Vám proto Nadační fond představili blíže a tak jsme si popovídali se zakladatelkou fondu Pavlou Prokešovou.

Pavlo, před sedmi lety jsi založila společně se svým manželem nadační fond Ozvěna, co vás k tomu přimělo?

Před sedmi lety jsem založila společně s manželem nadační fond Ozvěna, ten pomáhá dětem se sluchovým postižením. Nám do života vstoupila nedokonalost slyšet prostřednictvím naší třetí nejmladší dcery, která se nám narodila před osmi lety. Tehdy začala ona pomyslná zkouška, kterou jsme se snažili zvládnout. Byla to velká spousta nových informací a hlavně prostředí, které pro nás nebylo vůbec známé. Snažili jsme se pomalu získávat potřebné informace k péči o dítě, které je nedoslýchavé, co vše nás čeká a kde vlastně začít. Zažili jsme pár návštěv u odborníků, kteří bohužel často neumějí předat informace citlivým způsobem a navíc nejspíše z nedostatku času jsou skoupí na slovo. Zmapovat si problematiku absence sluchu, orientovat se v péči foniatrů, rané péči, logopedů stálo velké úsilí. V těchto časech vznikla myšlenka založit Ozvěnu, pomáhat rodičům, kteří se ocitnou v podobné situaci, aby nemuseli zažívat stejné momenty jako my.  Často jsem říkávala, že pomoc i jedné rodině za rok by dávala smysl. Musím říct, že máme velkou radost, že se nám daří plnit naše přání každý rok lépe.  A to je hnací motor pro práci v nadačním fondu Ozvěna. www.ozvena.org.

Jakou pomoc ve fondu poskytujete?

Naše pomoc je v první řadě finanční, dále pak poradenská a informativní.

Začnu postupně:

Finance jsou velmi důležité na pořízení kvalitních sluchadel pro každé dítě již od narození, sluchadla jsou finančně velmi náročná na pořízení, pokud se bavíme o páru sluchadel, jedná se o částku 55 – 65 tisíc korun. To je pro mnohé rodiny při startu velký problém, obzvlášť když mají dětí více. Finanční příspěvky poskytujeme dále na pojištění sluchadel proti ztrátě a odcizení, ale i na volnočasové aktivity pro děti, které špatně slyší. Znamená to, že pomůžeme uhradit náklady na školné v ZUŠ /základní umělecká škola/ na sportovní aktivity, které děti samozřejmě rádi navštěvují. Poradenská a informativní složka naší práce se týká předání informací a rad rodičům, kteří se potřebují zorientovat na koho se obrátit, dostat doporučení a naši vlastní zkušenost, kterou máme.

Ta je navíc o mnohé bohatší za 6 let práce ve fondu se rodina Ozvěny pěkně rozrostla, zkušeností jednotlivých rodin a jejich dětí máme velké množství a jsou různě pestré. Snažíme se i ve společnosti zvyšovat povědomí o této problematice, myslím si, že je to velmi důležité. Moc rádi se o ně podělíme, pokud je to třeba. Naším cílem je, aby děti které neslyší trávu růst jak se někdy říká, dokázaly stát na jedné startovní čáře, měly stejné možnosti uspět a radovat se z úspěchů a vzít si zkušenost a poučení z neúspěchů 

Co bys vzkázala sportovcům na našich turnajích, kteří díky svým gólům skrze náš spolek pomohou přispět právě do Ozvěny?

V první řadě bych jim chtěla moc poděkovat. V dnešní době, která je uspěchaná a někdy zvláštně anonymní mě těší myšlenka, kdy se dva mosty sportovní a charitativní spojí v jeden. Vidím v tom velikou příležitost ukázat vašim sportovcům, že i spolužák, který špatně slyší může hrát fotbal, hokej, zvládne jezdit na kole, nebo hrát na klavír.

Cítím v tom, že zde taková propojení smažou nevědomost o této problematice a případnou nejistotu při setkání s takovým spolužákem.Přeji vám všem hodně úspěchů při zápasech a hlavně radost z toho, že pomáháte společně s námi.

Děkujeme vám…vaše Ozvěna.

Pavlo, my také děkujeme a jsme moc rádi, že můžeme být nápomocni. Děkujeme za čas, který sis na nás udělala.

DOFOTBALU.CZ